Har du fattet interesse for tilnærmingen «Åpen Dialog i nettverksmøter»? Dette er en alternativ tilnærming for å hjelpe mennesker med alvorlige psykiske problemer.

Se reportasje fra Kick-off-seminaret om dialogtilnærming. (Roma 2019, lengde: (3 min))

Dialogtilnærming for mennesker i alvorlig psykisk krise

I juli 2019 ble det arrangert kickoff for et internasjonalt samarbeid for å prøve ut nytteverdien av å tilby mennesker med alvorlige psykiske kriser en dialogtilnærming der nettverket rundt den enkelte involveres helt fra starten. Tilnærmingen ble utviklet av Jaakko Seikkula i dialog blant annet med fagfolk i Norge, spesielt professor Tom Andersen i Tromsø. De siste årene har interessen for tilnærmingen skutt fart på ny i flere land. En stor, multisenter, clusterrandomisert, prospektiv studie i Storbritannia (ODDESSI-studien) skal evaluere effekten av denne tilnærmingen i forhold til tradisjonell behandling ved alvorlige psykiske tilstander. En av deltakerne i det engelske prosjektet er Mark Hopfenbeck. Han har undervist i en årrekke og vært en verdifull ressursperson flere steder i Norge.

I 2016 fikk tre terapeuter fra Telemark anledning til å følge et treningsprogram i Open Dialogue i Italia. Ideen til et bredere internasjonalt samarbeid kom da opp. Med støtte fra Foundation for Excellence in Mental Health Care etablerte det italienske forskningsrådet prosjektet HOPEnDialogue. Prosjektet skal legge til rette for samarbeid om opplæring, kvalitetssikring og evaluering av resultatene. I tillegg får man tilgang til erfaringer fra det svært forskningstunge ODDESSI-prosjektet. Dette prosjektet ledes av professor Steve Pilling ved University College London, og skal evaluere helseresultatene for om lag 650 pasienter.

Erfaringskonferanse i Roma 4-5 mai 2020.

Mange ledende klinikere og forskere samles i Roma 4-5 mai til den tredje internasjonale konferansen om forskning på Åpen Dialog i nettverksmøter. Påmelding her. Som medlem av referansegruppen er jeg interessert i å se om det er muligheter for å få et norsk miljø interessert i et nærmere samarbeid med HopenDialoge. Jeg hører gjerne fra eventuelle miljøer om implementering og evaluering. Skriv til: vegard.hogli@start.no.