Bli støttemedlem i Mad in Norway

Du kan bli fast bidragsyter ved å melde deg inn som støttemedlem i Mad in Norway og betale et fast beløp i året. Mad in Norway er registrert som en forening og har egne vedtekter. (lenke til vedtekter) Som støttemedlem vil du ha tale – og forslagsrett på foreningens årsmøte. 

Vi har en fleksibel medlemskontingent hvor støttemedlemmer betaler et valgfritt beløp på 100, 250 eller 500 kr i året.

Lenke til innmeldingsskjema:
https://madinnorway.portal.styreweb.com/arrangement/ArrangementSession?ID=Innmelding