Andre nettsteder

Norge

Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp

Helsedirektoratet

Helsenorge.no – Varsel til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten

ICJ-Norge (Den internasjonale juristkommisjon) – Psykiatri og rettsvern

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse (Erfaringskompetanse)

Tvangsforskningsnettverket

Pasient- og brukerombudet

PIO-Pårørendesenteret i Oslo

Sivilombudet

Stiftelsen Humania

UKOM

Globalt

AD4E – A Disorder for Everyone

AHRP The Alliance for Human Research Protection

Hearing voices network

IIPDW – International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal

Inner Compass Initiative

ISEPP – The International Society for Ethical Psychology and Psychiatry

ISPS – The International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis

Medicating Normal | A documentary film about profit-driven psychiatry

Rethinking Psychiatry