Tema

Perspektiver på psykiske problemer og behandling

Psykisk helsevern – en kunnskapsplattform (webinar) og essay (Tor-Johan Ekeland; 2021)

Eit farvel til psykiatrisk diagnostikk (Trond F. Aarre, 2022)

Power Threat Meaning Framework (The British Psychological Society)

DSM-5, Overdiagnosis and Big Pharma Marketing (Allen Frances, 2021)

Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health (Rapport av FNs spesialrapportør på helserett, Dr. Dainius Püras, 2017)

Retten til å velge sin behandling – åpent brev til stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelse (CRPD) (Kim Edgar Karlsen og medforfattere, 2021)

Tvangsbegrensningsloven – Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten (Norsk offentlig utredning (NOU), 2019)

Møte om Tvangsbegrensningsloven på Sentralen i Oslo (2019) – med Merete Nesset og Ketil Lund

Om hjelpetiltak som ikke bygger på den medisinske modellen

Tjenestetilbud som bygger anbefalingene fra WHO og FN:

Basal eksponeringsterapi (BET) (kort innføring i BET ved Didrik Heggdal, psykologspesialist)

Medikamentfritt behandlingstilbud, Tromsø

Soteria Alaska

Stangehjelpa i Stange kommune

Selvhjelp Norge

Stemmehører-grupper

Norsk forbund for psykoterapi – om ulike typer psykoterapi

Artikler og debattinnlegg for fremme av menneskerettighetsbaserte tjenester:

Åpen dialog i nettverksmøter

Open dialogues in the present and the future (Jakko Seikkula, 2016)

BBC-innslag om medikamentfrie tilbud i Norge (2021) med bl.a. Mette Ellingsdalen, WSO

Medisinfrie alternativer virker på psykoser (Peter C. Gøtzsche, 2016)

Om psykofarmaka og nedtrapping

Antidepressant Risks

På tide å tenke nytt om antipsykotisk behandling (Trond F. Aarre, 2014)

BBC, Harrow og en offentlighet i stummende mørke (Hilde Johanne Karlsen, 2021)

Psychiatric Drug Withdrawal Town Hall 1 – Introducing the Series – Panelsamtale om nedtrapping (Mad in America, 2021)

Skadereduserende veileder for å slutte med eller bruke mindre psykofarmaka (Will Hall, 2014)

Mental Health Survival Kit and Withdrawal from Psychiatric Drugs (Peter Gøtzsche, 2021)

How profit and professional interests have misled us about antidepressants (Joanna Moncrieff, 2022)

the Myth of the Chemical cure – explaining the real nature of psychiatric drugs and the consequences of their use (Joanna Moncrieff, presentasjon 2018)

The Tragedy og ADHD and Stimulants (Robert Whitaker, 2019)

Benzodiazepine Withdrawal After Long-Term Use (Professor David Cohen, 2019)