Anbefalte ressurser

Oversikt over sentrale ressurser, andre nettsteder, webinarer, videoer, filmer, podcast og bøker med mer:

Vi trenger intet mindre enn en revolusjon i psykiske helsefeltet for å få slutt på årtier med forsømmelse, misbruk og vold.
(FNs spesialrapportør på helserett, Dr. Dainius Pūras
, 2017: “Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health”; Psykisk helsefeltet må endrast radikalt!)

Andre nettsteder

Åpen dialog; dialog i krisetid, viktigere enn noensinne

Webinarer, seminar og konferanser

Filmer

Kronikker, Podcast og Bøker

  • Kronikk av anonym far: Min datter ble et offer for pillepsykiatrien (Aftenposten, 25.august 2015);
    • “… Nevroleptikafellen: Dosene må stadig økes
      Det besynderlige med nevroleptika er at disse medikamentene ofte gir bivirkninger som til forveksling er lik de psykotiske symptomene. Det sto i bruksanvisningen til Risperdal at «Bivirkningene er ofte vanskelig å skille fra sykdomssymptomene»
      Psykiatriens historie og behandlingsmetoder er ikke noe vakkert syn, og vi rister på hodet over den galskapen psykiatrien utsatte sine ofre for, men vi ser ikke at disse lovlige og ulovlige overgrepene fortsetter også i psykiatrien i dag i andre former.